آسانسور بیمارستانی
آسانسور بیمارستانی

آسانسور بیمارستانی

آسانسورهای بیمارستانی با توجه به استفاده خاصی که دارد جهت جابجایی بیمار و تختهای بیمارستانی، هم از نظر ابعاد و هم از نظر نوع سیستم موتورخانه باید دارای استانداردی مشخص باشد.


1396/04/11 [ ادامه ... ] [نمایش : 4916]